Patoedicions

Fèmur, os
Nino de roba que pren forma d'un os, concretament d'un Fèmur.